Πρόσκληση στο 2ο εργαστήριο (workshop) αξιολόγησης των υπηρεσιών (Chatbots) του έργου Πυθία

21/09/23

Με μεγάλη μας χαρά, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο 2ο workshop του έργου Πυθία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom, την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, στις 16:00

Το αντικείμενο του workshop, θα είναι η παρουσίαση και η εμπειρική αξιολόγηση των pilot chatbots, τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου του Πυθία.

Προκειμένου να συμμετέχετε, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα pilot chatbots δημιουργήθηκαν για έναν δημόσιο οργανισμό και 2 επιχειρήσεις και είναι διαθέσιμα στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις τις οποίες μπορείτε να επισκεφτείτε πριν τη διεξαγωγή του workshop:

Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ  e-paravolo

https://thepythiaproject.com/ggpsdd-webchat/

SoftOne

https://thepythiaproject.com/softone-webchat/

Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.  KYC

https://thepythiaproject.com/ggpsddkyc-webchat/

GreekTravelPages

https://thepythiaproject.com/greektravelpages-webchat/

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο Πυθία μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://thepythiaproject.com

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του workshop παρακάτω.

Pythia Workshop 2
ΏραΘέμα
16.00Χαιρετισμοί – Εισαγωγή στο έργο
16.15 – 17.00  Παρουσίαση ChatBot Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. e-paravolo & KYC
Παρουσίαση του chatbot (15 min)
Ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες  ( e-paravolo 10 min)
Ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες  (KYC 10 min)
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες  (10 min)
17.00 -17.30Παρουσίαση ChatBot SoftOne
Παρουσίαση του chatbot (10 min)
Ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες  (10 min)
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες  (10 min)
17.30 – 18.00Παρουσίαση ChatBot GTP
Παρουσίαση του chatbot (10 min)
Ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες  (10 min)
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες  (10 min)
18.00 – 18.30Ερωτήσεις και Συζήτηση (plenary)

Ενημέρωση για τα επόμενα βήματα! 

  • – Σημειώνουμε ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του παρόντος workshop, θα παρουσιαστούν σε ημερίδα με φυσική παρουσία , η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου 2023. Για την ακριβή ημερομηνία θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
  • – Σημειώνουμε ότι αναμένεται να υλοποιηθεί το pilot chatbot της Εθνικής Τράπεζας το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου. 

Το έργο, με κωδικό Τ2ΔΚ – 01921, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Σχετικά νέα