ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ερευνητικού δυναμικού  και των ερευνητικών εργαστηρίων του έχει αναπτύξει  επιτυχείς παρελθοντικές και ενεργές συνεργασίες με  ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αλλά και με  αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, επιχειρηματικούς φορείς. Οι συνεργασίες αυτές έχουν επιτευχθεί και πολλές από αυτές  συνεχίζουν να υπάρχουν, μέσω κοινών εκπαιδευτικών και  ερευνητικών προγραμμάτων και ανταλλαγών στο πλαίσιο  εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως του ΕΣΠΑ  2007- 2013, του H2020, της Ευρωπαϊκής Εδαφικής  Συνεργασίας, του Erasmus+ και άλλων αναπτυξιακών  πρωτοβουλιών. To Εργαστήριο Πληροφοριακών  Συστημάτων στελεχώνεται από μόνιμα μέλη του τμήματος  Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών  Συστημάτων, μετα-διδακτορικούς, διδακτορικούς και  μεταπτυχιακούς ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων των  συνεργατών από ένα ευρύ φάσμα διεθνών εμπειρογνωμόνων και ερευνητών στην περιοχή του  Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επεξεργασίας Μεγάλου  Όγκου Δεδομένων.

2. Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής,  Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και  Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει το  Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής  (ΕΚΣΤ) και μέλη του Εργαστηρίου Βιομηχανικής Διοίκησης  & Πληροφοριακών Συστημάτων (Τομέας Διοίκησης &  Οργάνωσης, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών  Μηχανικών). Συγκεκριμένα, το ΕΚΣΤ στελεχώνεται από 11  άτομα (καθηγητές Πανεπιστημίου, μεταδιδάκτορες,  μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές) και είναι ένα  από 13 εργαστήρια που έχει συνολικά το Τμήμα Μηχανικών  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π)  του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ομάδα δραστηριοποιείται  στην ευρύτερη θεματική περιοχή των Δικτύων Επόμενης  Γενιάς, και συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν Κινητά  Δίκτυα Επικοινωνιών, Αλγόριθμους και Πρωτόκολλα για  Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Cross Layer (Διαστρωματικούς)  Μηχανισμούς, Δικτυακές Προσομοιώσεις και Δοκιμές.  Επίσης, έχει εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη, εφαρμογή και  αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων λογισμικού και εφαρμογών  web 2.0 για την ενίσχυση της συνεργασίας και την  υποστήριξη διαδικασιών διαχείρισης γνώσης και λήψης  συλλογικών αποφάσεων.

3. SoftOne

Η SoftOne Technologies Α.Ε. δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη  συστημάτων ERP και CRM, καθώς και πρωτοποριακών cloud  υπηρεσιών, έχοντας λάβει πλήθος βραβεύσεων και διακρίσεων  για την καινοτομία και την ηγετική της θέση στην αγορά.  Συγκαταλέγοντας στο δυναμικό της έμπειρα και διακεκριμένα  στελέχη του κλάδου, η εταιρεία απασχολεί συνολικά  περισσότερους από 120 εργαζόμενους, διαθέτοντας παράλληλα  γραφεία στη Θεσσαλονίκη, αλλά και θυγατρική εταιρεία στο  Βουκουρέστι, για την καλύτερη προώθηση των δραστηριοτήτων  της στην ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης

4. CROWDPOLICY  

H Crowdpolicy ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την ανάπτυξη  μεθοδολογιών και πληροφοριακών συστημάτων για την  αξιοποίηση του πλήθους (crowd) στη διαμόρφωση διαδικασιών,  προϊόντων και υπηρεσιών. Η εταιρία παρέχει συμβουλευτικές  υπηρεσίες καθώς και υλοποιεί προηγμένα πληροφοριακά  συστήματα που αφορούν τη συμμετοχή του πλήθους στους  ειδικότερους τομείς των crowdfunding, crowdsourcing και  crowdinnovation. Η εταιρία έχει αναπτύσσει από το 2016 ένα  framework για bot, τον botakis, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί  requests απευθείας ή μέσω API. Ήδη αρκετά bots βασίζονται στο  συγκεκριμένο framework. 

5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και αποτέλεσε την πρώτη  τράπεζα του νεοελληνικού κράτους, με καθοριστική συνεισφορά  στην οικονομική ζωή του τόπου σε αυτά τα 177 χρόνια ιστορίας της. Σήμερα η Εθνική ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους και  ισχυρότερους Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην  Ελλάδα, με δυναμική συμβολή στη στήριξη της Ελληνικής  οικονομίας και τον αναπτυξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της  χώρας. 

Η Εθνική προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων  και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών. 

Δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως η Τράπεζα της Ελληνικής  Οικογένειας, καθώς ελέγχει το ¼ της λιανικής τραπεζικής. Τo  ηγετικό μερίδιo καταθέσεων ταμιευτηρίου αντανακλά την  εμπιστοσύνη του αποταμιευτικού κοινού που αποτελεί και την  κινητήρια δύναμή της. 

Με 509 Μονάδες και 1.471 ΑΤΜ, διαθέτει το ευρύτατο δίκτυο  εξυπηρέτησης, καλύπτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της  Ελλάδας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει σύγχρονα ηλεκτρονικά  κανάλια, όπως οι υπηρεσίες Mobile και Internet Banking. Σήμερα,  το Δίκτυο της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαμβάνει 66 μονάδες,  ενώ ο Όμιλος συνολικά απασχολεί 10.294 εργαζόμενους (στοιχεία  31.12.2018).

6. Greek Travel Pages

Η International Publications LTD ιδρύθηκε το 1975 ως εκδοτική  εταιρία και ειδικεύτηκε στην παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης πάνω σε θέματα που άπτονται στο εύρος των  τουριστικών υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα. Κύρια  δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η συλλογή, επεξεργασία και  συντήρηση της μεγαλύτερης και πιο ενημερωμένης βάσης  δεδομένων για τον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα και η διάχυση  των πληροφοριών μέσω έντυπου (Greek Travel Pages) και  ηλεκτρονικού τύπου (www.gtp.gr, GTP Headlines, GTP Newsletter  κα.). Αποτελεί την κύρια πηγή τουριστικής πληροφόρησης στην  Ελλάδα για τους επαγγελματίες του τουρισμού και όσους  επιθυμούν να την επισκεφθούν. Ο έντυπος οδηγός GTP – Greek  Travel Pages, αποτελεί την κορυφαία τουριστική έκδοση από το  1975. Μέσα από τις 500 σελίδες του καλύπτει το σύνολο της  Ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Η ηλεκτρονική έκδοσή του,  www.gtp.gr, παρουσιάζει πληροφορίες για κάθε τοποθεσία της  Ελλάδας, τους επαγγελματίες του τουρισμού, για κάθε μονάδα  διανυκτέρευσης, πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία , τρόπους  μετάβασης, κλπ. Το ειδησεογραφικό portal GTP Headlines  παρουσιάζει τις σημαντικότερες εξελίξεις της τουριστικής  βιομηχανίας, μέσω ευρείας κλίμακας. Το GTP ενημερώνει τους  επικεφαλής της τουριστικής βιομηχανίας με το newsletter του και  μέσα από μια ισχυρή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες content & digital marketing στην τουριστική  αγορά. Το GTP έχει συνάψει συνεργασίες με τις βασικότερες  διεθνείς τουριστικές διοργανώσεις υποστηρίζοντας τους ως  στρατηγικός χορηγός.

7. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.)

Αποστολή της Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ), του Υπουργείου Οικονομικών και της Δημόσιας Διοίκησης. Η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. μεριμνά για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση μέσω των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών της. 

Στις αρμοδιότητές της, συγκαταλέγονται: (α) η παραγωγική λειτουργία του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΨηΔ και ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη έργων για την επίτευξη των σκοπών του Υπουργείου, (β) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στις υποδομές της, (γ) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η επέκταση και η παραγωγική λειτουργία κεντρικών υποδομών Κυβερνητικού Νέφους συνολικά για τη Δημόσια Διοίκηση. Ο συντονισμός της λειτουργίας των υπαρχουσών υποδομών των φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την ανάπτυξη, την επέκτασή τους και τη φιλοξενία όλων των εφαρμογών στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους της Δημόσιας Διοίκησης, (δ) η υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πολιτών και του e- govportal για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, (ε) η αρμοδιότητα παροχής Ψηφιακών Πιστοποιητικών προς το σύνολο των Δημοσίων Φορέων, (στ) η αποκλειστική υλοποίηση της συνολικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Δημόσιας Διοίκησης, της διατομεακής διαλειτουργικότητας και της διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

(ΠΔ 40/2020)